SEMINAR: 14. lipnja 2013. godine
SEMINAR: 14. lipnja 2013. godine

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ORGANIZIRA SEMINAR:

IZRADA IZVEDBENIH NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA PREMA PROPISANOJ METODOLOGIJI

Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj propisano je Zakonom o obrazovanju odraslih. Prema članku 3. Zakona, obrazovanje odraslih provodi se kao formalno i neformalno obrazovanje, te kao informalno i samousmjereno obrazovanje.

Formalno obrazovanje odraslih provodi se u skladu s posebnim propisima, a mogu ga izvoditi ustanove za obrazovanje odraslih, koje imaju registriranu djelatnost i odobrenje za izvođenje programa.

Standardi za izvođenje programa propisani su Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Programe donosi ustanova koja ih izvodi. Programe za stjecanje stručne i školske spreme ustanova izrađuje na temelju programa koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Programe osposobljavanja i usavršavanja ustanova izrađuje sama u skladu sa člankom 20. Pravilnika o normativima.

Za svaki program ustanova treba tražiti odobrenje za izvođenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, nakon dobivenog stručnog mišljenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Svi programi formalnog obrazovanja izrađuju se po određenoj metodologiji, propisanoj od Agencije.

Cilj seminara je upoznati metodologiju izrade programa, te steći kompetencije za izradu novih programa. U sklopu programa predviđene su radionice i rad u skupinama.

Seminar će se održati 14. lipnja 2013. godine u dvorani Andragoškog učilišta Zvonimir, u Zagrebu, Amruševa 10/V, s početkom u 10.00 sati.


Prijavnica, program i ostale informacije provjerite na: SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)