OSPOSOBLJAVANJE: 17-18. svibanj. 2013.
OSPOSOBLJAVANJE: 17-18. svibanj. 2013.

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10, ORGANIZIRA OSPOSOBLJAVANJE nastavnika-instruktora iz zaštite na radu.

Zakonom o zaštiti na radu popisana je obveza osposobljavanja osoba na radu za rad na siguran način. Temeljem članka 5. ovo Zakona, osobama na radu smatraju se i učenici na praktičnoj obuci (praktičnoj nastavi i stručnoj praksi).

Također, temeljem članka 5. Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 140/09.) škola je dužna, za učenike prvih razreda i polaznike u obrazovanju odraslih, prije uključivanja u izvođenje laboratorijskih vježbi i praktične nastave, provesti osposobljavanje za siguran rad i provesti ispit.

Osposobljavanje i provjeru znanja mogu provoditi samo nastavnici koji su za to posebno stručno osposobljeni (nastavnici-instruktori).

Seminar je namijenjen nastavnicima tehnologije zanimanja, voditeljima praktične nastave, stručnim učiteljima, mentorima i drugim nastavnicima koji sudjeluju u organizaciji i pripremi učenika ili polaznika za uključivanje u praktičan rad.

Seminar će se održati 17. - 18. svibnja 2013. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Program osposobljavanja, prijava kao i ostale informacije na slijedećoj poveznici: OSPOSOBLJAVANJE.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)