SAVJETOVANJE: Opatija, 08. – 09. ožujak 2013.
SAVJETOVANJE: Opatija, 08. – 09. ožujak 2013.

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10 u suradnji sa UDRUGOM ZA PROMICANJE ZAŠTITE LJUDI U RADNOJ I ŽIVOTNOJ OKOLINI ORGANIZIRA SAVJETOVANJE:

ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE NA RADU U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Skup će se održati 08. - 09. ožujka 2013. godine u Opatiji (Grand hotel 4 Opatijska Cvijeta).

MEDIJSKI POKROVITELJ:
Školske novine


Svaka odgojno - obrazovna ustanova dužna je, prema Zakonu o zaštiti na radu i podzakonskim aktami, osigurati nesmetan rad radnika, odgojno-obrazovni rad učenika kao i siguran boravak trećih osoba u školi. Za provođenje zaštite na radu ovlašteni su: Školski odbor, ravnatelj, ovlaštenik i povjerenik radnika.

Prema zakonu o zaštiti na radu poslodavac (ravnatelj) je dužan osposobiti sve zaposlene za rad na siguran način, a osobe koje rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, dodatno stručno osposobiti. Uvjeti rada, kao i sredstva rada i oprema moraju zadovoljavati propisane standarde, a strojevi i uređaji trebaju biti atestirani i spravni.

Učenici ne smiju pristupiti vježbama i praktičnoj nastavi, bez prethodnog upoznavanja vrsta i izvora opasnosti i provjere znanja od ovlaštenog nastavnika.

Savjetovanje je namijenjeno svim institucijama, službama i tvtkama, koje se po bilo kojoj osnovi bave organizacjom i provođenjem zaštite na radu u odgojno-obrazovnim ustanovama:

- zaposlenima na visokoškolskim ustanovama, u školama i dječijim vrtićima (ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova, suradnicima i stručnim službama u školama i nastavnicima)
- pročelnicima ureda za prosvjetu gradova i županija i njihovim službama
- obrtnicima i tvrtkama kod kojih  učenici idu na praktičnu nastavu
- tvrtkama koje nude usługę iż zaštite na radu
- proizvođačima opreme i sredstava zaštite na radu
- zaposlenima u komorama (Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora)
- sindikatima i ostalim zainteresiranima

SVE OSTALE INFORMACIJE O SEMINARU, RASPOREDU KAO I SUDJELOVANJU NA SLIJEDEĆOJ POVEZNICI: SEMINAR.


Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)