SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 08.-09.02.
SEMINAR: Zagreb, Amruševa 10, 08.-09.02.
ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA SEMINAR ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA I JAVNE ISPRAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIHOrganizaciju i izvođenje programa obrazovanja odraslih propisno je Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) i pravilnicima. Za navedene programe propisana je andragoška dokumentacija.Andragoška dokumentacija propisana je Pravilnikom o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine, broj 129/08.) koja se obvezno vodi u ustanovama za obrazovanje odraslih. To su verificirani programi sa kojima se stječe javna isprava.Javne isprave se izdaju na propisanim obrascima u skladu sa Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 129/08.). Ovim pravilnikom propisan je sadržaj obrasca i način ispunjavanja, te uvjete i način izdavanja.Osim navedenog, u programima za stjecanje stručne spreme svaki stručni voditelj obrazovanja, posebno treba poznavati postupke priznavanja i utvrđivanja razlika kod programa doškolovanja i prekvalifikacija, sukladno članku 25. Pravilnika o sadržaju.Seminar je namijenjen ravnateljima i voditeljima obrazovanja u ustanovama za obrazovanje odraslih.Seminar će se održati 08. – 09. veljače 2013. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU s početkom u 10.00 sati.Program će se realizirati kroz plenarna izlaganja i radionice, a predavači su kompetentne osobe, priznati stručnjaci iz prakse.Sadržaj programa:- andragoška dokumentacija propisana Pravilnikom o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije- organizacija i vođenje andragoške dokumentacije u skladu sa propisima- andragoška dokumentacija u programima osposobljavanja i usavršavanja- andragoška dokumentacija u programima za stjecanje stručne spreme- postupci priznavanja i utvrđivanja razlika i izdavanja Odluke- javne isprave prema Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih- obrasci i popunjavanje javnih isprava- uništavanje neispravnih, čuvanje i arhiviranje javnih isprava.Sve ostale detalje, raspored i troškove seminara provjerite na slijedećoj poveznici:SEMINAR ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA I JAVNE ISPRAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)