Seminar, Stubičke toplice, 31.08/01.09 12.
Seminar, Stubičke toplice, 31.08/01.09 12.

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/III ORGANIZIRA SEMINAR: PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA ZA ŠKLOSKU GODINU 2012./2013. U SKLADU SA NAJNOVIJIM PROPISIMA
    
Svaka škola dužna je prema članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svake godine donijeti Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada donosi nadležni organ upravljanja na temelju aktualnih zakona i propisa.

Tijekom 2011. i 2012. godine izašlo je nekoliko novih zakonskih propisa koji se odnose na odgoj i obrazovanje. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 86/2012.), a koji je stupio na snagu 4. kolovoza ove godine, proizlaze određene obveze škola za usklađivanje. Biti će posebno govora o praktičnoj primijeni Zakona o radu, ugovorima o radu i otkazivanju ugovora, kao i o primijeni Zakona o pravu na pristup informacijama i o Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
 
Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima, kao i drugim zainteresiranim,  u odgojno-obrazovnim ustanovama, u Republici Hrvatskoj.

Cilj seminara je upoznati odgovorne osobe sa svim obvezama koje proizlaze iz novih propisa i osposobiti ih za izradu školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

Seminar će se održati 31. 08. i 1. 09. 2012. godine u Stubičkim Toplicama (Hotel Matija Gubec) s početkom u 10.00 sati. Program će se realizirati kroz plenarna izlaganja i radionice. Predavači su kompetentne osobe, priznati stručnjaci iz prakse.

Više o seminaru na slijedećem linku:

Planiranje i programiranje rada odgojno-obrazovnih ustanova za školsku godinu 2012./2013. u skladu sa najnovijim propisima.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)