Plan seminara za školsku godinu 12/13.
Plan seminara za školsku godinu 12/13.
Andragoško učilište Zvonimir objavljuje plan seminara za školsku godinu 2012/2013.

Plan vrijedi do mjeseca lipnja slijedeće 2013 godine i informativnog je karaktera. U slučaju bilo kojih eventualnih promjena u datumima održavanja seminara Andragoško učilište Zvonimir obavijestiti će polaznike na ovim stranicama.

Za sve ostale informacije kontaktirajte na slijedeće brojeve: 01/4817-176, 01/4817-230.

Prvi seminar održava se u Donjoj Stubici, 31.08. 12 godine pod nazivom: "Planiranje i programiranje rada odgojno-obrazovne ustanovee za školsku godinu 2012./2013. u skladu sa najnovijim propisima". Detalje o samom seminaru objavljujemo uskoro!

PLAN SEMINARA

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)