Stručni seminar
Stručni seminar

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB organizira stručni seminar: SAMOVRJEDNOVANJE RADA OBRAZOVNIH USTANOVA, 15.06. 2012. godine u ZAGREBU, Amruševa 10/V, s početkom u 10.00 sati.

Seminar je namijenjen ravnateljima, stručnim suradnicima i članovima povjerenstava za provedbu samovrjednovanja.

Na temelju odredbe članka 88.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i  članka 9., 11. i 12.  Zakona o strukovnom obrazovanju, obrazovne ustanove dužne su trajno provoditi suvremene procedure za osiguravanje kvalitete od kojih je jedna i samovrjednovanje vlastitog  rada.  

Samovrjednovanje se provodi za sljedeća ključna područja: planiranje i programiranje rada, poučavanje i podrška učenju, postignuća polaznika, materijalni uvjeti i ljudski potencijali, profesionalni razvoj zaposlenika, međuljudski odnosi u obrazovnoj ustanovi, rukovođenje i upravljanje te suradnja s dionicima u procesu odgoja i obrazovanja. Postupak samovrjednovanja provodi Povjerenstvo za kvalitetu, koje imenuje tijelo upravljanja .Prema članku 12., stavak 2. Zakona o strukovnom obrazovanju, Povjerenstvo ima sedam članova, od kojih su četiri člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika, te po jedan član iz  reda osnivača, vijeća roditelja i učenika.

Povjerenstvo je dužno do kraja rujna za proteklu školsku godinu izraditi izvješće o kvaliteti rada ustanove i dostaviti ga tijelu upravljanja.  Usvojeno izvješće ustanova je dužna dostaviti nadležnoj Agenciji.

Više o seminaru na slijedećem linku:

Samovrjednovanje rada obrazovnih ustanova, Zagreb 15. 6. 2012.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)