ČETVRTI CIKLUS: Andragoška škola
ČETVRTI CIKLUS: Andragoška škola
ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10 ORGANIZIRA ČETVRTI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ.

NAZIV ČETVRTOG CIKLUSA: PLANIRANJE I ORGANIZACIJA RADA USTANOVA I RADNA I ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA.

Uspješnim završavanjem cijelog programa (četiri ciklusa) stječe se javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih (u školama, službama za izobrazbu, zavodima za zapošljavanje i dr.).

Četvrti ciklus održava se 26. – 28. travnja 2012. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU s početkom u 10.00 sati.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10 poštom, na fax. Broj 01/4814 – 617 ili prijavnicom na linku/stranici u nastavku.

Sve dodatne i ostale informacije o programu, predavačima i dr. mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176. ili na slijedećem linku/stranici:

ČETVRTI CIKLUS: Andragoški voditelj

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)