Usluge izdavaštva
Usluge izdavaštva

Jedno od mnogih usluga Andragoškog učilišta Zvonimir je i izdavaštvo. Andragoška tiskana izdanja sastoje se od nekoliko osnovnih točaka, priručnika kao i planera:

1. "Izdanja iz zaštite na radu" - Izdanja se sastoje od nekoliko bitnih priručnika, kao što su:

Priručnik za nastavnike, posebno izrađen priručnik za nastavnike koji pripremaju učenike iz zaštite na radu i provjeru njihova znanja iz zaštite na radu.
Priručnik za učenike, izmjenjeno i dopunjeno izdanje zaštite na radu za učenike srednjih strukovnih škola,
Zadaci iz zaštite na radu ZT-16, izdanje zadataka za provjeru znanja iz zaštite na radu je besplatno uz priručnik (više od 100 komada),
Ugovori o praktičnoj nastavi, dolaze u 4 samokopirajuća primjerka za polaznike u obrazovanju odraslih.

Pored izdanja iz zaštite na radu u ponudi se nalazi i priručnik: 2. "Marketing i menadžment u obrazovanju odraslih" - priručnik je namijenjen prvenstveno osobama koje upravljaju obrazovnim ustanovama, posebno ustanovama za obrazovanje odraslih. Priručnik, kroz dva poglavlja (marketing i menadžment) analizira, istražuje i definira osnovne pojmove te daje jasne stručne upute menadžerima, kako uspješno organizirati marketing i provoditi menadžment u svojoj školi.

3. "Priručnik za pripremanje i polaganje stručnih ispita" u ponudi je kao neposredna pomoć u provedbi procesa stažiranja i polaganja stručnih ispita. Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu zakonska je obveza. U tom procesu rad s pripravnicima ostvarivanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita zauzima posebno mjesto. Dužnosti svih dionika u osposobljavanju pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad propisane su Pravilnikom o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.

Priručnik sadrži tumačenja, preporuke, savjete i upute za članove povjerenstva za provedbu stažiranja (ravnatelja, pripravnikova mentora i stručnog suradnika) i samog pripravnika, a koje se odnose na stažiranje i polaganje stručnog ispit.

4. Priručnik "Samovrednovanje rada obrazovnih ustanova" namjenjen je za provođenje postupka samovrednovanja za osnovno i srednje obrazovanje redovitih učenika, te ustanova za obrazovanje odraslih.

U Priručniku je dana receptura za ocjenjivače koji moraju točno znati KOGA, ŠTO (koje elemente), KADA i KAKO vrjednuju te, na temelju stečenih uvida, kako procijeniti rezultate (postignuća) promatranoga objekta.

5. Andragoški planer 2012
- svake godine Andragoško učilište izdaje posebno pripremljeni rokovnik za andragoške djelatnike koji, osim uobičajenih stranica standardnih za rokovnik, sadrži dodatne dokumente i korisne informacije, potrebne svakoj osobi koja se bavi obrazovanjem odraslih. Svi podaci i dokumenti su ažurirani, posebno podaci o ustanovama za obrazovanje odraslih.

SADRŽAJ:
Adresar važnijih tijela državne uprave sa podacima,
Adresar ustanova za obrazovanje odraslih
Zakonski propisi u obrazovanju odraslih
Pojmovnik u obrazovanju odraslih.

Andragoški planer preporučamo svakoj osobi koja se bavi obrazovanjem odraslih u školama za odrasle, službama za izobrazbu, Zavodima za zapošljavanje, državnim službama i svim zainteresiranim.

Sve dodatne informacije za navedene priručnike i sva izdanja možete provjeriti na slijedećem linku: http://www.andragosko-uciliste.hr/Usluge/Izdavastvo.aspx

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)