OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO U SUSTAVU OBRAZOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKA UNIJA
OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO U SUSTAVU OBRAZOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKA UNIJA
ZAJEDNICA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH organizira savjetovanje na temu:

OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO U SUSTAVU OBRAZOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKA UNIJA

PRVA OBAVIJEST

Savjetovanje će se održati 15. – 17. ožujka 2012. godine u Opatiji (Grand hotel Adriatic). Savjetovanje je organizirano u okviru EDE 2012 i GEW 2012 i pod Visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske.

Očekivani pokrovitelji:
Ministar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ministar, Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministar, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ministarstvo poljoprivrede

Savjetovanje se organizira u suradnji s glavnim partnerima UMIS-SMEA/ ESBA i glavnim podupirateljima EESC, OECD.

Stjecanjem samostalnosti Republika Hrvatska se odlučila za tržišnu ekonomiju i za gospodarstvo na tržištu rada. Uspostava ovakvog sustava traži i temeljne promjene u društvu i cjelokupne politike. Istovremeno je nužno mijenjati odnose u društvu i svijest građana.

U vrijeme globalne krize u svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj, sve više se postavlja pitanje kako spriječiti gašenje radnih mjesta odnosno zaustaviti tendenciju pada broja poslodavaca. Istovremeno je nužno stvarati preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta, što znači poticati poslodavce, odnosno tvrtke na otvaranje novih radnih mjesta. Da bi se to moglo učiniti nužno je poslodavcima osigurati bolje uvjete za njihov rad i razvoj.

Jedan od važnih preduvjeta za budućnost poduzetništva u Hrvatskoj je obrazovni sustav RH. S obzirom na promjene u društvu i nove političke odnose i status RH u Europi nužno je preispitati i obrazovni sustav RH. Obrazovni sustav treba prilagoditi novim uvjetima i potrebama tržišta rada. Posebno se to odnosi na promjenu koncepcije i samog cilja obrazovanja. Postojećim nastavnim planovima i programima, krajnji je cilj dati kvalifikaciju za tržište rada, dok obrazovanje za poduzetništvo uglavnom nedostaje.

Zahvaljujući fleksibilnosti zakonskih propisa i mogućnosti koje su nastale na osnovi njih, ipak se u obrazovnom sustavu RH pojavljuju privatne inicijative poduzetnika u strukovnom obrazovanju. Zato je dobro o njima čuti da posluže kao primjeri dobre prakse, da pokrenu inicijativu za ažuriranje, odnosno izradu novih kurikuluma.

Prijedlog tema za raspravu:
• Poduzetništvo i kreiranje vrijednosti;
• Društveno odgovorno poduzetništva /Social Entrepreneurship;
• Kreativne ekonomije i kreativna društva;
• Socijalni / društveni kapital;
• Tehnologija, društvo i inovacije ;
• Ljudski kapital i poduzetništvo;
• Ekonomija umrežavanja i društvo umrežavanja;
• Poduzetništvo i razvoj;
• Poduzetništvo, rast i rezultati za zajednicu;
• Prilagođenost školskih programa potrebama poduzetništva;
• Privatna inicijativa u obrazovanju za poduzetništvo (primjeri dobre prakse).

Gosti iz inozemstva:
• Madi Sharma, EESC – Europsko gospodarsko socijalno vijeće
• Andrea-Rosaldine Hofer, OECD – Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

Program će biti objavljen u pozivu za Savjetovanje, koji slijedi.

Sudjelovanje na savjetovanju potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja Zajednici ustanova za obrazovanje odraslih – Amruševa 10, Zagreb na faks broj: 01 4814 617 ili Prijavnicom na slijedećem linku: Prijava.

Troškovi za sudjelovanje na savjetovanju za jednu osobu iznose 950,00 kn. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 800,00 kn. U troškove savjetovanja ulaze posebno tiskani materijali, 2 ručka, kava i voda.

Sudionici iz ustanova-članica Zajednice imaju popust 10 % na navedene cijene.

Uplate za sudjelovanje treba izvršiti na žiro račun broj 2360000-1102100082 kod Zagrebačke banke u Zagrebu, a preslik uplate treba poslati 7 dana prije savjetovanja na fax 01 4814 617.

Za sudionike savjetovanja osiguran je smještaj u Grand hotelu Adriatic, po posebno ugovorenim cijenama. Sudionici sami rezerviraju smještaj 15 dana ranije, te sami podmiruju troškove smještaja.
Kontakt adrese za rezervacije su: info@hotel-adriatic.hr Tel. 051 719 010; fax 051 719 015.

Ostale informacije o skupu mogu se dobiti na telefon: 01 4817 176.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)