DRUGI CIKLUS: Andragoška škola
DRUGI CIKLUS: Andragoška škola
ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10 ORGANIZIRA DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ.

NAZIV DRUGOG CIKLUSA: MARKETINŠKE, STRATEGIJSKE I METODIČKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH.

NOVO:  RASPORED SEMINARA

Drugi ciklus Andragoške škole namijenjen je osobama koje su odslušale program prvog ciklusa (Andragoški minimum). Program drugog ciklusa mogu pohađati i osobe koje nisu odslušale prvi ciklus, ako ih interesira tema drugog ciklusa. Osobe koje žele steći javnu ispravu, dužne su naknadno odslušati prvi ciklus.

Uspješnim završavanjem cijelog programa (četiri ciklusa) stječe se javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih (u školama, službama za izobrazbu, zavodima za zapošljavanje i dr.).

Drugi ciklus se održava 16. – 18. veljače 2012. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU s početkom u 10.00 sati.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10 poštom, na fax. Broj 01/4814 – 617 ili prijavnicom na linku/stranici u nastavku.

Sve dodatne i ostale informacije o programu, predavačima i dr. mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176. ili na slijedećem linku/stranici:

DRUGI CIKLUS: Andragoški voditelj

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)