Izrada god. financ. izvještaja neprofitnih organizacija.
Izrada god. financ. izvještaja neprofitnih organizacija.

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR organizira SEMINAR: IZRADA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA 2015. GODINE.

U listopadu 2014. godine donesen je Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14; u daljnjem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine. Zakon sveobuhvatno uređuje sustav financijskog poslovanja, računovodstva te nadzora nad financijskim poslovanjem i računovodstvom neprofitnih organizacija. Temeljem Zakona donesena su dva pravilnika: 1. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 1/15) i 2. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 31/15).

Zakonom je uvedena obveza dostave financijskih izvještaja za sve neprofitne organizacije, ali prilagođeno visini prihoda i vrijednosti imovine te javna objave financijskih izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija kojeg vodi Ministarstvo financija.

Obveznici primjene Zakona su: domaće i strane udruge i njihovi savezi, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruge poslodavaca, sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera.

Seminar će realizirati stručnjak iz prakse, gospođa Katarina Bandalović, univ.spec.oec., stručnjak za područje financija i knjigovodstva, ovlašteni računovođa, stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo, autor brojnih stručnih članaka iz područja javnih financija i računovodstvene struke.

TEME SEMINARA KAO I OSTALE INFORMACIJE NA SLIJEDEĆOJ POVEZNICI:  SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)