STJECANJE OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJA
STJECANJE OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJA

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ORGANIZIRA SEMINAR ZA STJECANJE OSNOVNIH ANDRAGOŠKIH ZNANJA.

Prema odredbi članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14 i 118/14) „Osoba ovlaštena za obavljanje poslova osposobljavanja za rad na siguran način mora imati osnovna andragoška znanja, koja dokazuje ispravom ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja, odnosno potvrdom visokoškolske ustanove, ako je ta znanja stekla tijekom studija”.

Cilj osnovnog andragoškog osposobljavanja je omogućiti polaznicma stjecanje znanja i vještina o pripremanju pretpostavki za osposobljavanje, o pripremanju i izvođenju osposobljavanja te o provjeravanju i ocjenjivanju osposobljenosti radnika za rad na siguran način.

Seminar je namijenjen osobama ovlaštenim za obavljanje poslova osposobljavanja radnika za rad na siguran način koje moraju steći osnovna andragoška znanja u ovlaštenoj ustanovi. Andragoško učilište Zvonimir ovaj program  izvodi na osnovi ovlaštenja nadležnog Ministarstva.

Seminar će se održati 08. travnja 2016. godine u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir u Zagrebu, Rubetićeva 16, s početkom u 9.00 sati.

PROGRAM KAO I OSTALE INFORMACIJE NA:  SEMINAR

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)