NAJAVA SEMINARA: 04.12.15., Zagreb.
NAJAVA SEMINARA: 04.12.15., Zagreb.

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Rubetićeva 16 ORGANIZIRA SEMINAR: "NADZOR I INSPEKCIJA U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH".

Odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj, čija je djelatnost regulirana posebnim zakonima i podzakonskim aktima, u nadležnosti su Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Zbog značaja i posebne važnosti, a radi osiguranja standarda i kvalitete, sustav odgoja i obrazovanja podliježe nadzoru i inspekciji.

Nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova pa tako i ustanovama za obrazovanje odraslih, provode savjetnici resornih Agencija i prosvjetni inspektori u skladu s odredbama Zakona i pravilnika. Savjetnici i inspektori obavljaju nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte te uvjete i način rada u ustanovama koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost. Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Nadzoru prosvjetne inspekcije podliježu ustanove i druge pravne osobe koje odgojno-obrazovnu djelatnost (ili dio djelatnosti) obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugog odgovarajućeg akta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Svaka škola organizira i provodi odgojno-obrazovni rad u skladu sa važećim zakonskim propisima, a za čiji rad je odgovoran ravnatelj ustanove. Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Seminar će se održati 04. prosinca 2015. godine u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir, Rubetićeva 16, Zagreb s početkom u 10.00 sati.

Seminar će realizirati priznati stručnjak iz prakse, dugogodišnji bivši službenik nadležnog ministarstva: gospodin Franjo Galeković, prof.

Također, obradit će se podseminar s temom: "Suvremeni pristup učenju u andragoškom obrazovanju" koji će predavat gospođa Marija Šinković Bečić, prof.

Cijene, PRIJAVNICu kao i ostale informacije provjerite na: NADZOR I INSPEKCIJA.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)