Obavijest o prijavama
Obavijest o prijavama

Andragoško učilište Zvonimir započinje sa prijavama za profesionalnu orijentaciju za srednje škole i fakultete.

Sve zainteresirane molimo da upute prijavu na: info@andragosko-uciliste.hr.

O točnom datumu profesionalne orijentacije Učilište će obavijestiti sve prijavljene do 15.11.2015. godine, odnosno kada se oforme grupe.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)