NAJAVA SEMINARA: Prvi ciklus Andragoške škole
NAJAVA SEMINARA: Prvi ciklus Andragoške škole

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Ulica Cvjetka Rubetića 16, ORGANIZIRA PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE NAZIV PRVOG CIKLUSA: TEORIJSKE I ZAKONODAVNE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH (Osnovna andragoška znanja).

Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, Narodne novine, broj  17/07,107/07, 24/10.) definirani su andragoški djelatnici kao i njihov status i obveze. Prema članku  9. to mogu biti zaposleni i vanjski suradnici.

Temeljem članku 10. Zakona, svi andragoški djelatnici trebaju steći dodatna andragoška znanja koja su obuhvaćena u prvom ciklusu. Završavanjem prvog ciklusa sudionici stječu temeljna andragoška znanja (Osnovna andragoška znanja) koja su potrebna svim andragoškim djelatnicima.

Uspješnim završavanjem cijelog programa (četiri ciklusa) stječu se sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju i vode obrazovanje odraslih (stručni voditelj obrazovanja, prema članku 16. stavak 2. Pravilnika o standardima i normativima … N.N. br. 129/08.) te javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj.

USKORO OBJAVA TERMINA ODRŽAVANJA SEMINARA!

Seminar se može održati i u prostorijama poduzeća/zadruga/komora na upit.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije pet dana prije termina održavanja.

Program, cijene i PRIJAVNICU provjerite na slijedećoj poveznici:  SEMINAR: PRVI CIKLUS.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)