PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA
PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA


OBAVIJEST ZA POLAZNIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE (svi smjerovi):

Svaki radni dan do 25. lipnja 2015. godine polaznici mogu poslati na mail:
tajnistvo@andragosko-uciliste.hr zadnju varijantu svog završnog rada.

Procedura prijave završnog rada:
Na tajnistvo@andragosko-uciliste.hr poslati naziv željene teme, naziv mentora i kolegija (npr. Marketing u trgovini, mentor: Marko Marković, kolegij: trgovina
Nakon odobrene teme polaznici završni rad prvo predaju mentoru na pregled prema dogovoru s mentorom, kada mentor odobri završni rad, polaznici isti šalju mailom na tajništvo.
Na obranu završnog rada polaznici su dužni donijeti dva primjerka, spiralno uvezena završna rada.
Od 29. lipnja do 2. srpnja 2015. biti će organizirana obrana završnog rada - raspored će biti objavljen na web stranici Andragoškog učilišta Zvonimir.

 

 

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)