SEMINAR: Zagreb, Amruševa10 / 12.-13.06. 2015.
SEMINAR: Zagreb, Amruševa10 / 12.-13.06. 2015.


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V organizira SEMINAR pod nazivom: UREDSKO POSLOVANJE I ARHIVIRANJE U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA U SKLADU SA NAJNOVIJIM PROPISIMA.

Svakodnevne izmjene zakonskih propisa zahtijevaju od tajnica trajno usavršavanje kako bi mogle biti sposobne i kompetentne za obavljanje svojih poslova u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Seminar je namijenjen osobama koje rade na poslovima tajnice / tajnika u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Sudionici će biti upoznati sa aktualnim propisima u uredskom poslovanju kao i svim potrebnim znanjima i vještinama za obavljanje poslova tajnice / tajnika u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Seminar će se održati 12.–13. lipnja 2015. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V, s početkom u 10.00 i završetkom u 14.00 sati.

Program seminara obuhvaća:

Postupanje prema novoj Uredbi o uredskom poslovanju
- ustrojavanje poslovanja ustanove prema Uredbi
- načini vođenja klasnih oznaka
- postupak urudžbiranja
- izrada internog plana brojčanih oznaka
- vođenje interne dostavne knjige
- vođenje knjige pošte
- vođenje knjige pismohrane
- urudžbiranje

Postupanje sa arhivskom građom prema novom Pravilniku o zaštiti arhivske građe
- sortiranje i odlaganje građe u pismohranu
- obveze ustanova prema arhivskoj građi
- postupak sortiranja i odlaganja arhivske građe u Državni arhiv

Program će se realizirati kroz plenarna izlaganja i radionice, a predavač je kompetentna osoba, priznati stručnjak iz prakse.

Predavač: Višnja Mikuš-Krešić, dipl. pravnik i profesor iz Zagreba.

Prijavnica, cijene kao i ostale informacije na slijedećoj poveznici: SEMINAR.


 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)