KONTROLE JAVNIH PODUZEĆA
KONTROLE JAVNIH PODUZEĆA


POZIV NA SEMINAR: KONTROLE JAVNIH PODUZEĆA.

CILJNA GRUPA:
Zaposlenici u javnim službama i javnim poduzećima koji sudjeluju u procesu financiranja i kontrole javnih poduzeća, članovi upravljačkih tijela trgovačkih društava, rukovoditelji na svim razinama u javnoj upravi.

UPORABA U STRUCI i CILJ:
Cilj ovog seminara je prenijeti polaznicima aktualnu regulativu i neka praktična iskustva u navedenom području. Također opće mišljenje u ovom području je da se ne vidi potreba za kontrolnim aktivnostima u sferi učinkovitog korištenja javnog kapitala iako niz aktualnih trendova na nadnacionalnoj razini nameće obavezu kontrola i zbog iskustva starijih članica Europske unije.
Osim toga cilj je i razjasniti neke zablude u poimanju elemenata kontrolinga i formalizaciji njegove primjene bez stvarnih efekata koji sprječavaju rizik lošeg upravljanja. Na nekim primjerima iz prakse upoznati će se slušatelje i sa potvrđenim rizicima (štetni događaji) neučinkovite kontrole javnog kapitala i njegovog neracionalnog trošenja.

U prvom dijelu govori se o osnovi za nadležnost nad kontrolama kao i postavkama odgovornosti proizašlih iz postojećih regulativa. Naime, nekada i ne postoji svijest rukovodećih struktura da im postojeći propisi nameću obavezu kontrole svrsishodnosti i učinkovitosti trošenja i korištenja javnog kapitala osobito sukladno preuzetoj pravnoj stečevini.
Jedan dio seminara govori o postavljanju učinkovitih upravljačkih kontrola i njihovo poboljšanje uz minimalne troškove. Predavač ima praktično revizorsko iskustvo i kroz revizorsko mišljenje i preporuke iskustvo u davanju mišljenja o kontrolama.

Seminar će se održati 16. svibnja 2015. GODINE u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 09 sati.

Program obrađuje slijedeće teme:
- Osnova za provođenje kontrola i regulativa
- Moguće slabosti postavljenih kontrola i kako ih procijeniti
- Kontrole na licu mjesta
- FMC i procjena rizika
- Moguća poboljšanja uz minimalne troškove i kratko vrijeme
- Pitanja i odgovori

Predavač je mr.sc. Tomislav Ostojić
U Zagrebu završava školu i studij te 2007. godine brani magisterij: Carinski sustav u procesu pristupanja EU–posljedice za ekonomski rast.
Radio u carinskoj službi do 1999 godine. Nakon toga u Ministarstvu javnih radova obnove i graditeljstva. U Ministarstvu mora prometa i infrastrukture obavljao je poslove unutarnje revizije te je za iste licenciran 2005. godine. Radio na istim poslovima u javnom sektoru do 2013. godine. Pri tome sudjelovao u radu više revizorskih i nadzornih odbora. Predmet interesa su mu kontrole javnih poduzeća, kako u vrijeme rada na spomenutim poslovima,tako i na sadašnjem poslu. Trenutno radi kao voditelj službe pravnih i gospodarskih poslova u Sektoru željeznice Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture.

PRIJAVNICU, CIJENE kao i ostale informacije na:  KONTROLA JAVNIH PODUZEĆA.


 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)