NADZORNI I REVIZORSKI ODBORI U PRAKSI.
NADZORNI I REVIZORSKI ODBORI U PRAKSI.POZIV NA SEMINAR: NADZORNI I REVIZORSKI ODBORI U PRAKSI.

CILJNA SKUPINA:
Članovi nadzornih i revizorskih odbora kojima korporativno upravljanje nije profesija ili ih zanima proširiti znanje. Izvršni rukovoditelji koji nisu članovi ovih odbora ali ih zanima uloga istih i moguća poboljšanja radi lakšeg ostvarenja poslovnih ciljeva trgovačkog društva.

UPORABA U STRUCI i CILJ:
Cilj ovog seminara je upoznati polaznike sa načinom funkcioniranja nadzornih i revizorskih odbora u praksi RH. Osim toga cilj je prenijeti neka praktična iskustva neke probleme koji se javljaju u praksi i moguća rješenja. Dotaknuti će se i neka iskustva iz drugih zemalja ali i povijesni slijed hrvatske prakse. Ono što je bitno dati polaznicima osnovna saznanja o ovlastima i odgovornostima članova ali i o hijerarhiji između tijela trgovačkog društva, znači i Uprave.
Daje se i osvrt na obavezu postojanja i jednog i drugog odbora i neki slučajevi iz prakse. Vezano za revizorski odbor analizira se jedan praktičan slučaj i moguća suradnja tog odbora sa ostalim tijelima društva ali i unutarnjom revizijom, kontrolom ali i eksternom revizijom.

Biti će analizirani pritisci u u okružju i rizici koji bi mogli oslabiti učinkovitost rada spomenutih tijela. Također daje se i prikaz nekih osnovnih kontrolnih procedura koje članovi trebaju poznavati, a koje ako se ne primjenjuju mogu povećati rizik naknadne odgovornosti i nakon prestanka mandata. Analizira se i opća društvena svijest o ulozi ovih odbora kod trgovačkih društava osnovanih javnim kapitalom i moguća poboljšanja upravljanja i generiranja odgovornosti u novom okruženju liberaliziranog tržišta.


SEMINAR ĆE SE ODRŽATI 22. SVIBNJA 2015. GODINE u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V, s početkom u 09:00 sati.

Program i teme:
- Uloga nadzornog i revizorskog odbora i aktualna regulativa.
- Obaveza postojanja i jednog i drugog odbora.
- Neki primjeri iz prakse kod utvrđivanja obveze postojanja i jednog i drugog odbora.
- Ovlast i odgovornost članova.
- Mogući problemi u komunikaciji između upravljačkih tijela.
- Mogućnosti suradnje RO i sa drugim tijelima društva osim Uprave.
- Ključne interne procedure u trgovačkom društvu koje je potrebno donijeti u svrhu dobrog upravljanja.
- Pitanja i odgovori.

Predavač je mr.sc. Tomislav Ostojić
U Zagrebu završava školu i 2007. godine brani magisterij Carinski sustav u procesu pristupanja EU–posljedice za ekonomski rast.
Licenciran za poslove unutarnje revizije 2005 godine. Radio na poslovima unutarnje revizije u javnom sektoru do 2013. godine kao načelnik. Pri tome sudjelovao u radu više revizorskih i nadzornih odbora, a sudjeluje i sada. Posebno se bavi kontrolama javnih poduzeća, kako u vrijeme rada na poslovima unutarnje revizije tako i na sadašnjem poslu. Trenutno radi kao voditelj službe pravnih i gospodarskih poslova u Sektoru željeznice ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture.

Prijavnicu, cijene kao i ostale informacije molimo provjerite na: NADZORNI I REVIZORSKI ODBORI U PRAKSI.

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)