NOVI HRVATSKI PRAVOPIS - Za javnu upravu!
NOVI HRVATSKI PRAVOPIS - Za javnu upravu!


POZIV NA SEMINAR - „NOVI HRVATSKI PRAVOPIS“ RJEŠENJE ZA NEUJEDNAČENU I ISKRIVLJENU JEZIČNU PRAKSU - ZA JAVNU UPRAVU.

CILJNA SKUPINA:
JAVNA UPRAVA, a kao podskupina: tajnice, voditelji, menadžeri, korespondenti, svi djelatnici u pisanom kontaktu s građanima jer su pravopisna pravila obvezna u neutralnoj uporabi, u standardnome funkcionalnom jeziku, u znanstvenom i administrativnom jeziku, jeziku javnih medija, u publicistici kad je riječ o vijestima, komentarima, dakle, u svim oblicima poslovnog dopisivanja i usmenoga govorenja.

UPORABA U STRUCI i CILJ:
Ovih dana je došlo do izgradnje novog malog stejđa od strane organizatora. No međutim, iza stejđa je Green room s ciljem naknadnog proširenja prostora u svrhu što većeg broja mjesta. Ovu će rečenicu razumjeti svi jer tako često govore novinari, voditelji, političari, a onda, po njima, i oni koji ih slušaju. No, osim nekoliko riječi, sve ostalo NISU hrvatski pojmovi već iskrivljeni anglizmi ili germanizmi, a uporaba fraza i nagomilanih imenica NIJE u duhu hr. jezika. Pa kad tome dodamo stare nehrvatske utiske, uputstva, učesnike, saglasnosti, snabdjevanja, obzirom, postepeno, efikasno, efekat… – nema kraja lošemu hrvatskom jeziku. A tek najezda novokomponiranih riječi: Novi bend je u trendu. Ako ti se sviđa, stavi u attach i forvardiraj, a ako ne – dilitaj. Zašto je dobro pisati npr. cunami (fonetski), a pizzu po originalu? Ili, zašto je materinji postao – materinski?

Stoga je usavršavanje pismenog (i usmenog) izražavanja na standardnome književnom hrvatskom jeziku izuzetno važno. Upravo na praktičnim primjerima polaznici najbolje uočavaju razlike između riječi, pravilnih padeža ili stilsku nakaradu, a sve nastalo zbog raskoraka između uvriježene (često krive) prakse i pravopisne norme. A normu čine mnogi no jasni razlozi o kojima će biti riječi. Hrvatski jezik ima bogatu i dugu jezičnu prošlost, a novi pravopis miri dobre stare izraze i nova, hrvatska rješenja. Današnje „pravopisno šarenilo“ se može ukrotiti ako potaknemo istraživačku radoznalost i svijest o nužnosti pravilnog pisanja (i govorenja).

Seminar će se održati 15. SVIBNJA 2015. GODINE u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V, s početkom u 09:00 sati.

Program i teme:
- Uvodno predavanje.
- Teorijska obrazloženja.
- Kako pronaći tražene riječi u HP (pravila/rječnik/pojmovnik).
- Česte praktične jezične i stilske dileme.
- Rubrika NEPRAVILNO – PRAVILNO.
- Strane riječi - kao nužnost i kao štetnost.
- Pismeno službeno¸obraćanje - Poslovna pisma: Molbe, Žalbe, Natječaji, europski uzorak Životopisa.

Potrebna predznanja: Potrebno temeljno poznavanje hrvatskog jezika.
Mediji koji će biti korišteni: Predavanje i skripta za učenje.
Način učenja: Grupno učenje na radionicama.

Predavačica je gospođa: Ivana Sor:

U Zagrebu završavam jezičnu gimnaziju i Filozofski fakultet s grupama Komparativna književnost i Jugoslavenski jezici i književnosti.

Radim kratko na školi, te u Dokumentacijskom centru pri Ekonomskom fakultetu, no ubrzo prelazim u izdavačku kuću Globus na mjesto urednice, u kojoj ostajem 10 godina. U tom razdoblju utvrđujem urednički zanat na projektima s HAZU (višesveščana edicija Hrvatska i Evropa, jezični leksikoni Božidara Finke, Dubravka Težaka, Stjepana Babića), i mnogi drugi projekti koji profiliraju moju opredijeljenost za hrvatski jezik. Također držim seminare i jezične radionice o standardnome funkcionalnom hrvatskom jeziku, kao i njegovo usklađivanje s novim Hrvatskim pravopisom.

Prijavnica, podaci o uplati kao i ostale informacije na slijedećoj poveznici: NOVI HRVATSKI PRAVOPIS.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)