SEMINAR: Carinski postupci kod internet kupnje.
SEMINAR: Carinski postupci kod internet kupnje.


CARINSKI POSTUPCI KOD INTERNET KUPNJE

CILJNA GRUPA:
Svi građani kojima je bar jednom u životu palo na pamet da nešto kupe preko interneta. Seminar
je prvenstveno namijenjen potencijalnim kupcima robe iz trećih država i izvoznicima ali i onima
koji tek o tome razmišljaju.

UPORABA U STRUCI i CILJ:
Jedan broj građana koji su se upustili u izazov kupnje preko interneta, za robu iz trećih zemalja
doživio je jedno gorko iskustvo. Naime carinska služba se striktno drži propisa o zaštiti
intelektualnog vlasništva i pri tome obavještava nositelja ovlaštenja vlasnika zaštićenog žiga o
svakoj kupnji. Pošto je nositelj ovlaštenja obično odvjetnički ured, carinska služba se rukovodi
procjenom nositelja žiga da li je neka roba krivotvorena ili nije. Pri tome činjenica da naručitelj/
kupac nije znao da je ono što je naručio krivotvorina ne oslobađa ga njegove odgovornosti. Pri tome
nositelj ovlaštenja vlasnika žiga (spomenuti odvjetnički ured nastoji postići nagodbu sa kupcem čak
i kada nije siguran da je predmetna roba krivotvorena. Pri tome i u slučaju nagodbe kupac ostaje bez
robe koja se uništava pod carinskim nadzorom i ima dodatne troškove po nagodbi kako bi nositelj
ovlaštenja vlasnika žiga odustao od daljih postupaka pred nadležnim tijelima Stoga je dobro
poslušati ovaj seminar kako bi potencijalni kupci dobili nužne informacije koje bi smanjile njihov
rizik od gubitka naručene i plaćene robe i dodatnih troškova. Treba naglasiti da se carinska služba
korektno drži svih postojećih propisa i da nije kriva kada naručitelji/kupci pretrpe štetu zbog
neinformiranosti.

Seminar obrađuje i neke presude Suda europskih zajednica da se prikaže i stav Europske komisije o
zaštiti intelektualnog vlasništva i neke nedavne slučajeve iz nacionalne carinske prakse. Pri tome se
isto analizira po osnovu zaštite prava intelektualnog vlasništva i carinskog prava.
Osim toga daje i neke informacije o povlasticama kod navedene kupnje koje se bez konkretnog
upita ne mogu dobiti i neke informacije koje nisu javno dostupne, a koje su bitne za uspješnu
narudžbu i kupnju preko interneta.

Informacije koje će polaznici dobiti ovim seminarom olakšavaju im i izbor načina kupnje i
posrednika i u slučajevima kada sami ne žele sudjelovati u kupnji. Osim toga daje se i informacija
kako na najjednostavniji način sami mogu saznati kolika su davanja za naručenu robu.


SEMINAR SE ODRŽAVA 28. OŽUJKA 2015. GODINE u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 09:00 sati.

Program i slijedeće teme:
- Carinjenje u poštanskom prometu
- Troškovi koji ulaze u carinsku vrijednost poštanske pošiljke
- Oslobođenja prema nacionalnim i EU propisima
- Podnošenje deklaracije i JCD
- Carinska vrijednost prema nacionalnom pravu EU i troškovi koji se uključuju
- Tehnički zahtjevi za robu u poštanskom prometu
- Intelektualno vlasništvo
- Povrat robe
- Bitne napomene

Predavač je mr.sc. Tomislav Ostojić.
U Zagrebu završava školu i 2007. godine brani magisterij Carinski sustav u procesu pristupanja EU– posljedice za ekonomski rast.
Radi u carinskoj službi na dvije najveće ispostave Žitnjak i Jankomir. Čitavo vrijeme rada od 1992
godine jedan od djelokruga mu je bio carinski sustav i nakon odlaska iz Ministarstva financija. Pri
tome se bavi carinskom regulativom i piše u nekoliko novina i časopisa. U isto vrijeme sudjeluje
kao ovlaštenik u carinskim postupcima iz djelokruga ministarstava u kojima je radio. Trenutno radi
kao voditelj službe pravnih i gospodarskih poslova u Sektoru željeznice ministarstva pomorstva
prometa i infrastrukture. Prije toga radio je na poslovima unutarnje revizije istog ministarstva kao načelnik.

PRIJAVNICU, cijene kao i ostale informacije na slijedećoj poveznici:  CARINSKI POSTUPCI KOD INTERNET KUPNJE.
 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)