SEMINAR: LAST MINUTE PRIJAVE - 250kn + PDV!
SEMINAR: LAST MINUTE PRIJAVE - 250kn + PDV!


Andragoško učilište Zvonimir poziva na seminar: NOVI JE HRVATSKI PRAVOPIS RJEŠENJE ZA NEUJEDNAČENU I ISKRIVLJENU JEZIČNU PRAKSU.

NOVO!!!
LAST MINUTE PRIJAVE NA SEMINAR - NOVI HRVATSKI PRAVOPIS!
Do srijede (18.03.15) cijena upisa je 290 kn + PDV!.
(Za drugu osobu iz iste škole/tvrtke/ustanove je 250 kn + PDV!)
LAST MINUTE PRIJAVA:
Ako se prijavljujete između 18.-20.03.15. (srijeda-petak) cijena upisa je 250 kn + PDV, a za drugu osobu iz iste škole/tvrtke/ustanove je 190 kn + PDV !!!

PRIJAVE MOGUĆE I NA DAN SEMINARA sa potvrdom uplate troškova za sudjelovanje!


CILJNA GRUPA:
Svi zainteresirani kojima je književni hrvatski jezik dio posla (svi oblici poslovnog dopisivanja i usmenoga govorenja): nastavnici, predavači, tajnice, korespondenti, prevoditelji, administrativno osoblje, slobodne profesije (novinari, književnici početnici,…). Naime, pravopisna pravila su obvezna u neutralnoj uporabi, u standardnom funkcionalnom jeziku, znanstvenom i administrativnom j., jeziku javnih medija, u publicistici kad je riječ o vijestima, komentarima, i dr. Radionice takoñer mogu biti zanimljive svima koje žele naučiti pravilno pisati.

UPORABA U STRUCI i CILJ:
"Ovih dana je došlo do izgradnje novoga malog stejña od strane organizatora. No meñutim, iza
stejña je Green room s ciljem naknadnog proširenja prostora u svrhu što većeg broja mjesta."

Ovu će rečenicu razumjeti svi jer tako često govore novinari, voditelji, političari, a onda, po njima, i oni koji ih slušaju. No, osim nekoliko riječi, sve ostalo NISU hrvatski pojmovi već iskrivljeni anglizmi ili germanizmi, a uporaba fraza i nagomilanih imenica NIJE u duhu hr. jezika.

Pa kad tome dodamo stare nehrvatske utiske, uputstva, učesnike, saglasnosti, snabdjevanja, obzirom, postepeno, efikasno, efekat… – nema kraja lošemu hrvatskom jeziku. A tek najezda novokomponiranih riječi: Novi bend je u trendu. Ako ti se sviña, stavi u attach i forvardiraj, a ako ne – dilitaj. Zašto je dobro pisati npr. cunami (fonetski), a pizzu po originalu? Ili, zašto je materinji postao – materinski?

Stoga je usavršavanje pismenog (i usmenog) izražavanja na standardnome književnom hrvatskom jeziku izuzetno važno. Upravo na praktičnim primjerima polaznici najbolje uočavaju razlike izmeñu riječi, pravilnih padeža ili stilsku nakaradu, a sve nastalo zbog raskoraka izmeñu uvriježene (često krive) prakse i pravopisne norme. Hrvatski jezik ima bogatu i dugu jezičnu prošlost, a novi pravopis miri dobre stare izraze i nova, hrvatska rješenja. Današnje „pravopisno šarenilo“ se može ukrotiti ako potaknemo istraživačku radoznalost i svijest o nužnosti pravilnog pisanja (i govorenja).

Seminar će se održati 21. OŽUJKA 2015. GODINE u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU,
Amruševa 10/V, od 09:00 h do 15:30 h.


Program:
- Teorijska obrazloženja kao uvod u novi Hrvatski pravopis
- Kako pronaći tražene riječi u HP u rubrikama PRAVILA/ RJEČNIK/POJMOVNIK i što s pojmovima kojih tamo nema
- Česte praktične jezične i stilske dileme (velika i mala slova; sastavljeno i nesastavljeno pisanje riječi; kraćenje riječi; pravopisni znakovi)
- Rubrika NEPRAVILNO – PRAVILNO
- Strane riječi – kao nužnost i strane riječi – kao štetnost
- Kriva uporaba pravopisnih znakova
- Pismeno službeno obraćanje: Poslovna pisma: Molbe, Žalbe, Natječaji, europski uzorak Životopisa

Predavačica je gospođa:  I v a n a   S o r:

U Zagrebu završava jezičnu gimnaziju i Filozofski fakultet s grupama Komparativna književnost i Jugoslavenski jezici i književnosti. Radi kratko na školi, te u Dokumentacijskom centru pri Ekonomskom fakultetu, no ubrzo prelazi u izdavačku kuću Globus na mjesto urednice, te nakon 10 godina u izdavačku kuću AGM. U tom razdoblju utvrñuje urednički zanat na projektima s HAZU (višesveščana edicija Hrvatska i Evropa, jezični leksikoni Božidara Finke; Dubravka Težaka; Stjepana Babića), kao i na mnogim drugim projektima koji profiliraju njezinu opredijeljenost za hrvatski jezik. Također drži seminare i jezične radionice o standardnome funkcionalnom hrvatskom jeziku te njegovo usklađivanje s novim Hrvatskim pravopisom. Vodi i Školu kreativnog pisanja.

PRIJAVNICA, RASPORED kao i ostale informacije na: NHP SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)