TREĆI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE
TREĆI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR organizira III. CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE pod nazivom METODIČKE I DOKIMOLOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH.

Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) definirani su andragoški djelatnici kao i njihov status i obveze. Prema članku 8. Zakona andragoški djelatnici su nastavnici i stručni suradnici koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene programom. Prema članku 9. to mogu biti zaposleni i vanjski suradnici. Člankom 10. propisano je pravo i obveza stručnog i andragoškog usavršavanja.

Stručno i andragoško usavršavanje andragoških djelatnika provodi se kroz Andragošku školu (4 ciklusa). Nakon svakog ciklusa dobiva se potvrda o sudjelovanju.

Uspješnim završavanjem cijelog programa stječu se sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih, te zvanje Stručno-andragoški voditelj i javna isprava.

Treći ciklus održava se 12. – 14. ožujka 2015. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Program trećeg ciklusa obuhvaća slijedeće teme:
- Vrste nastavnog rada,
- Načela i metode poučavanja odraslih,
- Pripremanje i izvođenje pouke za odrasle,
- Operativno planiranje i priprema nastavnika,
- Provjeravanje i ocjenjivanje odraslih,
- Završna provjera,
- Organizacija i provođenje završne provjere u obrazovanju odraslih,
- Nadzor nad formalnim obrazovanjem.

Predavači su:
- Dr.sc. Dušan Petričević
- Ana Boban-Lipić, prof.
- Vlado Luburić, prof.
- Krešimir Topić, dipl. iur.

 

PRIJAVNICU kao i ostale informacije na slijedećem linku: SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)