SEMINAR: Andragoško učilište, 13-14.02.15.
SEMINAR: Andragoško učilište, 13-14.02.15.


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V POZIVA NA SEMINAR: ORGANIZACIJA I VOĐENJE RADNE I ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH.

Radna i andragoška dokumentacija obvezna su dokumentacija u formalnom obrazovanju odraslih i regulirana je zakonskim propisima i podzakonskim aktima. Uredba o uredskom poslovanju propisuje klasne oznake, kao i organizaciju uredskog poslovanja.

Andragoška dokumentacija propisana je Pravilnikom o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine, broj 129/08.). Istim pravilnikom utvrñeno je kako se čuva i arhivira andragoška dokumentacija. Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 129/08.) propisani su obrasci javnih isprava, odnosno njihov sadržaj i oblik.

Cilj seminara je informirati i osposobiti andragoške djelatnike za organizaciju i vođenje radne i andragoške dokumentacije u skladu sa novim propisima.

Kroz predavanja i radionice (uz primjenu novih obrazaca) sudionici će biti osposobljeni za pravilno vođenje dokumentacije, urudžbiranje, arhiviranje i izdavanje javnih isprava.

Seminar je namijenjen svim nastavnicima u ustanovama za obrazovanje odraslih (andragoškim djelatnicima), a posebno onima koji, kao voditelji obrazovanja u ustanovama za obrazovanje odraslih, vode propisanu dokumentaciju.

RASPORED SEMINARA

Seminar će se održati 13.-14. veljače 2015. godine u ZAGREBU, Amruševa 10/V, u Andragoškom učilištu Zvonimir s početkom u 10.00 sati.

Prijavnicu kao i sve ostale informacije na slijedećoj poveznici: SEMINAR - ANDRAGOŠKA DOKUMENTACIJA.

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)