SEMINAR za ravnatelje i tajnice
SEMINAR za ravnatelje i tajnice

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA SEMINAR: NADZOR I INSPEKCIJA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA.

Odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj, čija je djelatnost regulirana posebnim zakonima i podzakonskim aktima, u nadležnosti su Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Zbog značaja i posebne važnosti, a radi osiguranja standarda i kvalitete, sustav odgoja i obrazovanja podliježe nadzoru i inspekciji.

Nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova provode savjetnici resornih Agencija i prosvjetni inspektori u skladu s odredbama Zakona i pravilnika. Savjetnici i inspektori obavljaju nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte te uvjete i način rada u ustanovama koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost.

Prosvjetna inspekcija provodi inspekcijski nadzor u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Nadzoru prosvjetne inspekcije podliježu ustanove i druge pravne osobe koje odgojno-obrazovnu djelatnost (ili dio djelatnosti) obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugog odgovarajućeg akta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Svaka škola organizira i provodi odgojno-obrazovni rad u skladu sa važećim zakonskim propisima, a za čiji rad je odgovoran ravnatelj ustanove. Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Seminar će se održati 12. i 13. prosinca 2014. godine u ZAGREBU, Amruševa 10/V u Andragoškom učilištu Zvonimir s početkom u 10.00 sati.

Troškovi sudjelovanja na seminaru iznose 800,00 kn (plus PDV) po osobi. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 650,00 kn (plus PDV). U troškove ulaze posebno pisani materijali predavača, ručak (prvi dan) te kava u vrijeme stanki.

PRIJAVNICU kao i sve ostale informacije na slijedećoj poveznici: SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)