SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ. NAZIV DRUGOG CIKLUSA: MARKETINŠKE, STRATEGIJSKE I METODIČKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH.

Člankom 16. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) propisano je radno mjesto voditelja obrazovanja odraslih. Za obavljanje ovih poslova nužno je poznavanje propisa i tehnologije struke.

Drugi ciklus Andragoške škole namijenjen je osobama koje su odslušale program prvog ciklusa (Andragoški minimum). Program drugog ciklusa mogu pohađati i osobe koje nisu odslušale prvi ciklus, ako ih interesira tema drugog ciklusa. Osobe koje žele steći javnu ispravu, dužne su naknadno odslušati prvi ciklus.

Uspješnim završavanjem Andragoške škole (četiri ciklusa) stječe se javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih (u školama, službama za izobrazbu, zavodima za zapošljavanje i dr.).

Seminar će se održati 20.–22. studenog 2014. godine u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

Program drugog ciklusa obuhvaća sljedeće teme:
- Strategije obrazovanja odraslih
- Modularni programi za temeljno i daljnje obrazovanje odraslih
- Pristup priznavanju neformalno i informalno stečenih znanja i vještina (kompetencija) u formalna
- Djelatnici u obrazovanju odraslih
- Obrazovne tehnologije u obrazovanju odraslih
- Organizacijski oblici i modeli obrazovanja odraslih
- Unutarnja organizacija neposrednog nastavnog rada s odraslima
- Socijalni oblici rada s odraslima u procesu obrazovanja odraslih
- Obrazovanje odraslih na daljinu
- Izvori znanja odraslima
- Marketing i menadžment u obrazovanju odraslih

Predavači:
- Dr.sc. Dušan Petričević
- Zvonimir Erceg, prof.
- Vlado Luburić, prof.
- Mr.sc. Ivan Vančina

Sve ostale informacije kao i prijavnicu potražite na slijedećoj poveznici:  SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)