SEMINAR: Planiranje rada i poslovanja
SEMINAR: Planiranje rada i poslovanja

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR - Ustanova za profesionalnu orijentaciju i obrazovanje organizira SEMINAR: PLANIRANJE RADA I POSLOVANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014. / 2015. TEMELJEM NAJNOVIJIH PROPISA.

Prema članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svake godine sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su donijeti Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada donosi nadležni organ upravljanja na temelju aktualnih zakona i propisa.

Da bi škola mogla učiniti kvalitetan i valjan Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada, potrebno je upoznati sve promjene u zakonskim propisima, koje su nastale tijekom 2014. godine.
U protekloj i ovoj kalendarskoj godini stupilo je na snagu nekoliko novih zakona i podzakonskih akata, o kojima treba voditi računa prilikom organizacije i poslovanja odgojno-obrazovnih ustanova u školskoj godini 2014. / 2015.

Donošenjem Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/2014.), koji je stupio na snagu 7. kolovoza ove godine, značajno su se promijenili uvjeti zapošljavanja radnika, sklapanja ugovora o radu i prekovremenog rada i doneseni su novi pravilnici o radu.
Od 1. rujna 2014. godine stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 93/2014.), prema kojem je došlo do promjena u provođenju ovršnih postupaka.
Također treba uzeti u obzir novi Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/2014.) koji je donio određene promjene u odgovornostima i obvezama poslodavaca i zaposlenih.

Cilj seminara je cjelovito informiranje i upoznavanje nadležnih u školama sa obvezama u skladu sa novim propisima, kao i stručna pomoć u rješavanju obveza.
Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima srednjih i osnovnih škola kao i ustanovama za obrazovanje odraslih.

Program, prijavnicu kao i ostale informacije na slijedećoj poveznici: SEMINAR PLANIRANJE RADA I POSLOVANJA.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)