POPUST NA PROGRAME!
POPUST NA PROGRAME!

Ostvarite popuste pri upisu u programe osposobljavanja! Kako?

Donesite isprintani letak koji se nalazi u nastavku ovog teksta, odaberite jedan od programa iz ponude i ostvarite popust od 10% pri upisu!!

LETAK: OSPOSOBLJAVANJE

Andragoško učilište Zvonimir vrši upise u slijedeće programe osposobljavanja:

- POSLOVNI TAJNIK  /  Uvjeti upisa  /  Nastavni plan
- PORTIR-ZAŠTITAR  /
  Uvjeti upisa  /  Nastavni plan
- REDAR, ČUVAR, ZAŠTITAR
- ZASTUPNIK OSIGURANJA 
- RAČUNALNI OPERATER  /
  Uvjeti upisa  /  Nastavni plan
- DAKTILOGRAF NA RAČUNALU  /
  Uvjeti upisa  /  Nastavni plan
- OSPOSOBLJAVANJE ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE KONOBARA 
- OSPOSOBLJAVANJE ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE KUHARA 


Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)