NAJAVA SEMINARA - zbirno
NAJAVA SEMINARA - zbirno

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V, OBJAVLJUJE UPIS U PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ

Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) temeljem članka 10. Zakona, utvrđena je obveza stjecanja dodatnih andragoških znanja za sve andragoške djelatnike (nastavnike, vanjske stručne suradnike, stručne učitelje, mentore, suradnike u kadrovskim službama, službama za izobrazbu, zavodima za zapošljavanje i dr.).

Uspješnim završavanjem cijelog programa (četiri ciklusa) stječu se sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih (ustanove za obrazovanja odraslih, službe za izobrazbu, Zavodi za zapošljavanje) te javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj.

Programe po ciklusima, kao i sve ostale informacije provjerite na slijedećoj poveznici:

STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ - zbirno.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)