SEMINAR: 21. - 22. svibanj 2014. godine
SEMINAR: 21. - 22. svibanj 2014. godine

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR, Amruševa 10/V, Zagreb, organizira III. CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ NAZIV CIKLUSA: METODIČKE I DOKIMOLOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH.

Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) definirani su andragoški djelatnici kao i njihov status i obveze. Prema članku 8. Zakona andragoški djelatnici su nastavnici i stručni suradnici koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene programom. Prema članku 9. to mogu biti zaposleni i vanjski suradnici. Člankom 10. propisano je pravo i obveza stručnog i andragoškog usavršavanja.

Stručno i andragoško usavršavanje andragoških djelatnika provodi se kroz Andragošku školu (4 ciklusa). Nakon svakog ciklusa dobiva se potvrda o sudjelovanju.

Uspješnim završavanjem cijelog program stječe se sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih, te zvanje Stručno-andragoški voditelj i javna isprava.

Treći ciklus održava se 21. – 22. svibnja 2014. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU, Amruševa 10/V s početkom u 10.00 sati.

PRIJAVNICA, program, kao i ostale informacije na slijedećoj poveznici: SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)