SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole
SEMINAR: Drugi ciklus Andragoške škole


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10, ORGANIZIRA DRUGI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ. Naziv drugog ciklusa: MARKETINŠKE, STRATEGIJSKE I METODIČKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH.

Člankom 16. Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) propisano je radno mjesto voditelja obrazovanja odraslih. Za obavljanje poslova, za ovo radno mjesto nužno je poznavanje propisa i tehnologije struke. Uspješnim završavanjem Andragoške škole (četiri ciklusa) stječe se javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih (u školama, službama za izobrazbu, zavodima za zapošljavanje i dr.).

Drugi ciklus Andragoške škole namijenjen je osobama koje su odslušale program prvog ciklusa (Andragoški minimum). Program drugog ciklusa mogu pohađati i osobe koje nisu odslušale prvi ciklus, ako ih interesira tema drugog ciklusa. Osobe koje žele steći javnu ispravu, dužne su naknadno odslušati prvi ciklus.

Drugi ciklus održava se 20. – 22. veljače 2014. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU s početkom u 10.00 sati.

Program drugog ciklusa obuhvaća sljedeće teme:

- Strategije obrazovanja odraslih
- Modularni programi za temeljno i daljnje obrazovanje odraslih
- Pristup priznavanju neformalno i informalno stečenih znanja i vještina (kompetencija) u formalna
- Djelatnici u obrazovanju odraslih
- Obrazovne tehnologije u obrazovanju odraslih
- Organizacijski oblici i modeli obrazovanja odraslih
- Unutarnja organizacija neposrednog nastavnog rada s odraslima
- Socijalni oblici rada s odraslima u procesu obrazovanja odraslih
- Obrazovanje odraslih na daljinu
- Izvori znanja odraslima
- Marketing i menadžment u obrazovanju odraslih

Predavači:
- Dr.sc. Dušan Petričević
- Zvonimir Erceg, prof.
- Vlado Luburić, prof.
- Mr.sc. Ivan Vančina

PRIJAVNICU, kao i ostale informacije na slijedećoj poveznici:  DRUGI CIKLUS.


 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)