SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole
SEMINAR: Prvi ciklus Andragoške škole

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR, ZAGREB, Amruševa 10/5 ORGANIZIRA PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE. NAZIV PRVOG CIKLUSA: TEORIJSKE I ZAKONODAVNE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH (ANDRAGOŠKI MINIMUM).

Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) definirani su andragoški djelatnici kao i njihov status i obveze. Prema članku 9. to mogu biti zaposleni i vanjski suradnici.

Temeljem članku 10. Zakona, svi andragoški djelatnici trebaju steći dodatna andragoška znanja (andragoški minimum) koja su obuhvaćena u prvom ciklusu. Završavanjem prvog ciklusa sudionici stječu temeljna andragoška znanja (andragoški minimum) koja su potrebna svim andragoškim djelatnicima.

Uspješnim završavanjem cijelog programa (četiri ciklusa) stječu se sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju i vode obrazovanje odraslih (stručni voditelj obrazovanja, prema članku 16. stavak 2. Pravilnika o standardima i normativima … N.N. br. 129/08.) te javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj.

Seminar će se održati 12. – 14. 12. 2013. godine u ZAGREBU u prostoru Andragoškog učilišta Zvonimir s početkom u 10.00 sati

PRIJAVNICU, program kao i ostale informacije projverite na slijedećoj poveznici:  ANDRAGOŠKI MINIMUM.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)