SEMINAR: 17. - 19. listopad 2013. godine
SEMINAR: 17. - 19. listopad 2013. godine


ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/5 organizira PRVI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE pod nazivom: TEORIJSKE I ZAKONODAVNE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH (ANDRAGOŠKI MINIMUM).

Zakonom o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/07.) definirani su andragoški djelatnici kao i njihov status i obveze. Prema članku 9. to mogu biti zaposleni i vanjski suradnici.

Temeljem članku 10. Zakona, svi andragoški djelatnici trebaju steći dodatna andragoška znanja (andragoški minimum) koja su obuhvaćena u prvom ciklusu. Završavanjem prvog ciklusa sudionici stječu temeljna andragoška znanja (andragoški minimum) koja su potrebna svim andragoškim djelatnicima.

Uspješnim završavanjem cijelog programa (četiri ciklusa) stječu se sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju i vode obrazovanje odraslih (stručni voditelj obrazovanja, prema članku 16. stavak 2. Pravilnika o standardima i normativima … N.N. br. 129/08.) te javna isprava i zvanje Stručno-andragoški voditelj.

Seminar će se održati 17. – 19. 10. 2013. godine u ZAGREBU, Amruševa 10, u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir s početkom u 10.00 sati.

PRIJAVNICU, program kao i ostale informacije na slijedećoj poveznici:  SEMINAR ANDRAGOŠKI MINIMUM

 

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)