SEMINAR: 29. i 30.08., Tuheljske toplice.
SEMINAR: 29. i 30.08., Tuheljske toplice.

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10/V ORGANIZIRA SEMINAR: PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014. U SKLADU SA NAJNOVIJIM PROPISIMA.

Svaka škola dužna je prema članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi svake godine donijeti Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada donosi nadležni organ upravljanja na temelju aktualnih zakona i propisa.

Da bi škola mogla učiniti kvalitetan i valjan Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada, potrebno je upoznati sve promjene u zakonskim propisima, koje su nastale tijekom 2013. godine.

Doneseno je nekoliko izmjena i dopuna propisa, koji se na odgoj i obrazovanje, u Zakonu o radu (ugovori o radu, radne knjižice,prekovremeni i probni rad). Zakonom o pravu na pristup informacijama propisano je postupanje odgojno-obrazovnih ustanova Biti će govora o primjeni zakona o fiskalizaciji, izmjenama propisa o PDV-u i porezu na dobit.

Seminar je namijenjen ravnateljima i tajnicima, kao i drugim zainteresiranim, u odgojno-obrazovnim ustanovama, u Republici Hrvatskoj.

Cilj seminara je upoznati sudionike sa svim obvezama koje proizlaze iz novih propisa i osposobiti ih za izradu školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada.

Seminar će se održati 29. i 30. 08. 2013. godine u Tuheljskim Toplicama s početkom u 10.00 sati.

Program će se realizirati kroz plenarna izlaganja i radionice. Predavači su kompetentne osobe, priznati stručnjaci iz prakse.

Program seminara, (NOVO DODANO --> RASPORED) kao i podaci o prijavi na slijedećoj poveznici: SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)