JAVNE ISPRAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH.
JAVNE ISPRAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH.

ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Rubetićeva 16, ORGANIZIRA SEMINAR: "JAVNE ISPRAVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH".
 
Sva dokumentacija u obrazovanju odraslih propisana je Pravilnikom o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine, broj 129/08.). Istim pravilnikom utvrđeno je kako se čuva i arhivira andragoška dokumentacija.

Pravilnikom o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 129/08.) propisani su obrasci javnih isprava, odnosno njihov sadržaj i oblik.

Cilj seminara je informirati i osposobiti djelatnike ustanova za obrazovanje odraslih za organizaciju i vođenje dokumentacije u ustanovama, postupke upisa, pohranjivanja, pisanja te izdavanje valjanih javnih isprava u obrazovanju odraslih, u skladu sa promjenama koje su izvršene (razredne i matične knjige te obrasci za javne isprave).  
 
Kroz predavanje, sudionici će biti osposobljeni za pravilno vođenje dokumentacije i ispunjavanje obrazaca javnih isprava.

Seminar je namijenjen zaposlenima u obrazovanju odraslih.

Seminar će se održati 10. lipnja 2016. godine u prostorijama Andragoškog učilišta Zvonimir, Rubetićeva 16, Zagreb, s početkom u 09.00 sati.
 
Troškovi sudjelovanja na seminaru iznose 800,00 kn. po osobi. Druge osobe iz iste ustanove plaćaju 650,00 kn. (Učilište nije u sustavu PDV-a).

U troškove kotizacije uračunati su pisani materijali, kava u stankama i ručak.

Seminar će realizirati priznati stručnjak iz prakse, dugogodišnji bivši službenik nadležnog ministarstva: gospodin Franjo Galeković, prof.
 
Također, obradit će se podseminar s temom: "Suvremeni pristup učenju u andragoškom obrazovanju" koji će predavat gospođa Marija Šinković Bečić, prof.

Podatke za prijavu, kao i uplate potražite na slijedećoj poveznici: SEMINAR.

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)