ANDRAGOŠKI VODITELJ
ANDRAGOŠKI VODITELJ
ANDRAGOŠKO UČILIŠTE ZVONIMIR ZAGREB, Amruševa 10 ORGANIZIRA TREĆI CIKLUS ANDRAGOŠKE ŠKOLE ZA STJECANJE ZVANJA STRUČNO-ANDRAGOŠKI VODITELJ.

NAZIV TREĆEG CIKLUSA: METODIČKE I DOKIMOLOŠKE OSNOVE OBRAZOVANJA ODRASLIH.

NOVO:  RASPORED SEMINARA

Stručno i andragoško usavršavanje andragoških djelatnika provodi se kroz Andragošku školu (4 ciklusa). Nakon svakog ciklusa dobiva se potvrda o sudjelovanju.

Uspješnim završavanjem cijelog program stječe se zvanje Stručno-andragoški voditelj i javna isprava, te sva andragoška znanja potrebna osobama koje organiziraju, vode ili izvode programe obrazovanja odraslih.

Treći ciklus se održava 22. – 23. veljače 2012. godine u Andragoškom učilištu Zvonimir u ZAGREBU s početkom u 10.00 sati.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je prijaviti najkasnije osam dana prije termina održavanja Andragoškom učilištu Zvonimir – Zagreb, Amruševa 10 poštom, na fax. Broj 01/4814 – 617 ili prijavnicom na linku/stranici u nastavku.

Sve dodatne i ostale informacije o programu, predavačima i dr. mogu se dobiti na telefone: 01/4817-230; 01/4817-176. ili na slijedećem linku/stranici:

TREĆI CIKLUS: Andragoški voditelj

Najava skupova

PLAN SEMINARA za školsku godinu 15/16. (Planiranje i programiranje rada ustanove)
Javne isprave u obrazovanju odraslih (SEMINAR: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb, 10. 06)
USKORO NOVE NAJAVE SEMINARA. (SEMINARI: Ulica Cvjetka Rubetića 16, Zagreb)